Askersund skall ta emot 40 asylsökande per år. Kommunalbossen säger att de skall bli ”riktiga askersundare”!
Efter alltför många år i Uppsalas ena Ghetto, Gottsunda, betvivlar jag starkt att de kommer att bli ”riktiga askersundare”.
Av stadsdelen Gottsundas nära 20000 innevånare var svenskar och svensktalande en minoritet. I Gottsunda talades mer än 40 olika språk och det var inte bara språkförbistringen som orsakade problem även vissa relegionsskillnader orsakade bråk. Uppsala satsade mycket pengar på olika projekt i Gottsunda med klena resultat.

Brandkår, polis och ambulans var ofta i Gottsunda.

Efter tre anlagda bränder i huset där vi bodde drog vi från Gottsunda, där läget förvärrats enormt de sista åren vi bodde där. Gå ut efter mörkrets inbrott ensam gjorde man inte. Överfall, beskjutning av bussar, rån och bilbränder m.m. hörde till vardagen.
Flytten till Askersund kändes som en befrielse.
Kommunledningen får fundera på hur de skall ordna allt för de som nu kommer till Askersund.