Invandrarna i Sverige påstår att det är så svårt att få hit anhöriga, släkt och vänner. Det kanske är idé att söka komma till ett vänligare sinnat land där alla kan resa in hur de vill och när de vill, utan några som helst restriktioner. Varför fly till ogästvänliga Sverige med alla lagar och paragrafer? Världen består av många länder men till Sverige ska de. Varför just Sverige, varför?