Läser politikernas vallöften. Vem hittar på all sörja de kommer med?
Bönderna ska få mer
De unga ska få mer
De som jobbar ska få mer
De som inte jobbar ska få mer
De som inte kan jobba ska få livslön
De som är politiker har livslön men ska få mer
Invandrarna ska bli fler och få mer
Pensionärerna får sänkt pension fast politikerna påstår det blir mer

Hur kan det komma sig att jag inte tror på politiker???