Det verkar vara många politiker som kommit ut om man läser tidningarna i dag.