En lysande idé, eller är det inte? Vad händer när det blir mörkt i 60 minuter? Vilken yrkesgrupp kommer att drabbas av detta tilltag? Kommer det att bidra till bättre miljö?
Svaret är tveklöst NEJ på sista frågan. Utsläpp av den mycket farliga lustgasen kommer att öka markant. Den yrkesgrupp som drabbas om cirka 9 månader är barnmorskorna.
Alla större strömavbrott i storstäderna märks på förlossningskliniker efter 9 månader.
Kommer det att påverka våra politiker? Ja, de kommer kanske att höja koldioxidskatten och hitta på något annat, som skall vara avklarat fram till 2030 då det ändå är försent enligt samma politiker.